Thủ Thuật

Download MathWorks Matlab 2018a Full – ứng dụng lập trình

một. MathWorks Matlab 2018a Là Gì?

ứng dụng MATLAB Full (viết tắt của “Matrix Laboratory”) là một gói ứng dụng để giải quyết những vấn đề kỹ thuật máy tính và tiếng nói của một dân tộc lập trình cùng tên được sử dụng trong gói này.

Được tạo bởi MathWorks, MATLAB cho phép tính toán ma trận dễ dàng, mường tượng những chức năng toán học và dữ liệu thực nghiệm, thực hiện những thuật toán tính toán để thiết kế một giao diện người tiêu dùng đồ họa cho những nhiệm vụ cụ thể, cũng như tương tác với những tiếng nói của một dân tộc lập trình khác và những chương trình thông qua giao diện đặc thù.

Đặc Điểm Của MathWorks Matlab 2018a

MATLAB là một tiếng nói của một dân tộc cấp cao về tính toán kỹ thuật, một môi trường tương tác cho những thuật toán phát triển và một công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến. MATLAB so với tiếng nói của một dân tộc lập trình truyền thống (C / C ++, Java, Pascal, FORTRAN) cho phép một để giảm thời gian để giải quyết những nhiệm vụ điển hình rất đơn thuần và sự phát triển của những thuật toán mới.

MATLAB là nền tảng bao gồm toàn bộ dòng sản phẩm MathWorks và là công cụ chính để giải quyết một loạt những vấn đề khoa học ứng dụng trong những lĩnh vực như cơ sở vật chất xây dựng mô hình và phát triển của hệ thống điều khiển, thiết kế những hệ thống thông tin, tín hiệu và xử lý hình ảnh, những tín hiệu đo lường và thử nghiệm, mô hình tài chính, sinh học tính toán, vv…

Cốt lõi của MATLAB cho phép cách dễ nhất để làm việc với ma trận thực, những kiểu dữ liệu phức tạp và phân tích. Chứa một built-in đại số tuyến tính (LAPACK, BLAS), nhanh chóng biến đổi Fourier (FFTW), chức năng để làm việc với đa thức, hàm số liệu thống kê cơ bản và giải pháp số của phương trình vi phân. Tất cả built-in MATLAB chức năng hạt nhân phát triển và tối ưu hóa của những chuyên gia và làm việc nhanh hơn hoặc tương đương tương đương của họ trong C / C++.

Xem Thêm:  Download JetBrains WebStorm v2019.một.3 – IDE mạnh mẽ cho phát triển JS

Mathworks-matlab-2018a

 

Tính Năng Chính Matlab 2018a

 • Lập trình độc lập, tiếng nói của một dân tộc lập trình cao cấp định hướng về tính toán ma trận và phát triển những thuật toán
 • Một môi trường tương tác cho việc phát triển mã, quản lý tập tin và dữ liệu
 • những hàm của đại số tuyến tính, thống kê, phân tích Fourier, giải phương trình vi phân, vv
 • những công cụ trực quan phong phú, đồ họa 2 chiều và đồ họa 3 chiều
 • Tích hợp những công cụ phát triển giao diện người tiêu dùng để tạo những ứng dụng hoàn chỉnh trên MATLAB
 • Phương pháp tích hợp với C / C ++, thừa kế mã, kỹ thuật ActiveX
 • Truy cập những hàm NET

MATLAB Được Sử Dụng Rộng Rãi Trong những Lĩnh Vực Như:

xử lý tín hiệu và truyền thông, xử lý hình ảnh và video, những hệ thống điều khiển, tự động kiểm tra và đo lường, kỹ thuật tài chính, sinh học tính toán, vv

Tính toán số

 • MATLAB cung cấp nhiều phương pháp để phân tích dữ liệu, phát triển thuật toán, và tạo mô hình. tiếng nói của một dân tộc
 • MATLAB bao gồm những chức năng toán học cho những hoạt động kỹ thuật và khoa học. Tích hợp những chức năng toán học sử dụng thư viện tối ưu hóa bộ xử lý được thiết kế để tăng tốc tính toán vector và ma trận.
 • tăng thêm MATLAB cung cấp những chức năng chuyên biệt trong những lĩnh vực như thống kê, tối ưu hóa, xử lý tín hiệu, học máy.

Lập trình và phát triển những thuật toán. tiếng nói của một dân tộc MATLAB

 • tiếng nói của một dân tộc MATLAB ban đầu với tư vấn những phép toán vector và ma trận, điều này là cần thiết để giải quyết những việc làm khoa học và kỹ thuật, và được thiết kế để phát triển nhanh chóng và khởi động.
 • Sử dụng MATLAB, bạn với thể viết những chương trình và thuật toán nhanh hơn trong những tiếng nói của một dân tộc lập trình truyền thống, bởi vì ko cần những hoạt động cấp tổ chức cấp thấp như khai báo những biến, xác định những loại và phân bổ bộ nhớ. Trong nhiều trường hợp, chuyển sang những phép toán vector và ma trận loại bỏ sự cần thiết phải sử dụng cho những vòng lặp. Kết quả là, một dòng mã MATLAB đơn lẻ thường với thể thay thế một số dòng mã C / C ++.
 • MATLAB với những thuộc tính của những tiếng nói của một dân tộc lập trình truyền thống, bao gồm điều khiển luồng dữ liệu, xử lý lỗi, và lập trình hướng mục tiêu (OOP). Bạn với thể sử dụng những loại dữ liệu cơ bản, cấu trúc dữ liệu phức tạp, hoặc xác định những loại tùy chỉnh.
 • Bạn với thể nhận được kết quả ngay lập tức bằng cách thực hiện lệnh một cách tương tác mỗi lần. Cách tiếp cận này cho phép bạn nhanh chóng khám phá những lựa sắm khác nhau cho một giải pháp tốt hơn. Bằng cách kết hợp những lệnh tương tác này vào một kịch bản hoặc chức năng, bạn với thể tự động thực thi chúng.
 • những phần tăng thêm MATLAB với những thuật toán tích hợp cho xử lý tín hiệu và truyền thông, xử lý hình ảnh và video, những hệ thống điều khiển và nhiều khu vực khác. Bằng cách kết hợp những thuật toán này với máy của bạn, bạn với thể thực hiện những chương trình và ứng dụng phức tạp.

Xem Thêm:  Download Lập Trình Java Với IntelliJ IDEA Ultimate v2019.3.3

2. Download ứng dụng MathWorks Matlab 2018a – Link Google Drive

TẢI VỀ r2017b [11 GB]

TẢI VỀ 2018a [13 GB]

TẢI VỀ R2018a UPDATE 5

MATLAB R2018a x64 Cr@ck Only

Link torent từ TEAMOS (R2018a UPDATE):

TẢI VỀ

3. Hướng Đẫn Cài Đặt Matlab R2018a Chi Tiết

Sau lúc những bạn download file cài đặt về và giải nén những bạn với được file .ISO mang tên: MathWorks_MATLAB.R2018a_v9.4_x64 . Muốn dòng đặt được chúng ta cần ứng dụng tạo ổ đĩa ảo UltraISO. những bạn với thể download và xem hướng dẫn sử dụng tại đây. Sau lúc cài đặt ứng dụng UltraISO những bạn làm theo những bước dưới đây nhé.

Bước một: sắm file ISO đó nhấn –> Chuột phải –> UltraISO –> Mount to drive G:

Bước 2: những bạn mở ổ địa CD ảo vửa được UltraISO tạo ra. những bạn tìm và mở file setup với quyền Admin nhé.

Bước 3: Tại cửa sổ MathWorks Installer, những bạn click sắm Use a File Install Key. Rồi sau đó sắm Next.

Bước 4: Tại cửa sổ License Agreement, những bạn click sắm Yes. Rồi Next để tiếp tục.

Bước 5: những bạn tìm và mở file Readme tại thư thư mục Cr@ck_MATLAB R2018a của ổ đĩa ảo. (vd: G:Cr@ck_MATLAB R2018a)

Bước 6: Tại cửa sổ Readme, copy mã key trong mục standalone đã được đóng khung đỏ trong hình dưới đây. Tại cửa sổ File Installation Key, dán đoạn key vừa copy được vào khung của mục I have the File Installation Key for my license như hình. Sau đó nhấn Next để tiếp tục cài đặt.

Xem Thêm:  Download ứng dụng Lập Trình JetBrains RubyMine v2019.một.2 Full Windows

Bước 7: Tại cửa sổ Folder Selection, sắm Browse để sắm đường dẫn thư mục cài đặt Matlab R2018a (thường để mặc định như hình). Sau đó Next.

Bước 8: Tại cửa sổ Product Selection, những bạn check sắm những Product mà những bạn mong muốn cài đặt (Ở đây tôi sắm hết). Sau đó Next.

Bước 9: Tại cửa sổ Installation Options, những bạn muốn tạo shortcuts Matlab R2018a ở đâu thì check vào ô đó (Desktop, Start menu). Sau đó Next

Bước 10: Tại cửa sổ Confirmation, Nhấn Install để cài đặt. Tiến trình đặt bắt đầu và đợi tới lúc cài xong nhấn Finish để kết thúc.

Hướng Dẫn Crack Matlab R2018a

Mở chạy ứng dụng Matlab R2018a lên, cửa sổ MathWorks Software Activation xuất hiện. Bắt đầu crack theo những bước sau đây nhé.

Bước một: Tại cửa sổ MathWorks Software Activation, sắm mục Activate manualy without the Internet. Rồi nhấn Next.

Bước 2: Tại cửa sổ Offline Activation, sắm mục Enter the full path to your license file, including the file name:. Nhấn Browse sắm tới đường dẫn để file lincense_standalone.lic ở thư mục Cr@ck_MATLAB R2018a của ổ đĩa ảo như hình. Rồi nhấn Next.

Bước 3: Tại cửa sổ Activation Complete nhấn Finish. Sau đó mở thư mục Cr@ck_MATLAB R2018a của ổ đĩa ảo, tìm và copy thư mục bin.

Bước 4: Tìm tới thư mục R2018a của ổ đĩa cài đặt (ở bước 7 phần cài đặt) và dán thư mục bin vào đây.

Như vậy đã hoàn thành cài đặt Matlab R2018a nhé !

Chúc những Bạn Thành Công!

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button