Download MATLAB 2021 cho MAC OS – Link tải Google drive

by admin

MATLAB 2021 cho Mac là ứng dụng lớn trong tính toán toán học, nó được sử dụng rộng rãi trong hầu khắp những lĩnh vực tính toán. Bạn sở hữu thể tải về MATLAB 2021 cho Mac bản đầy đủ ở link tải phía dưới

MATLAB kết hợp môi trường máy tính để bàn được điều chỉnh cho những quy trình phân tích và thiết kế lặp đi lặp lại với một tiếng nói lập trình thể hiện trực tiếp toán học mảng và ma trận. Nó bao gồm Live Editor để tạo những tập lệnh kết hợp mã, đầu ra và văn bản được định dạng trong một sổ ghi chép thực thi.

Yêu cầu hệ thống

  • macOS Big Sur (11)
  • macOS Catalina (10.15)
  • macOS Mojave (10.14)
  • RAM: 4GB
  • Đĩa trống: 22 GB

Link download MATLAB R2021a cho Mac OS

Kích thước: 13 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Crack (link Veryfiles): DOWNLOAD

Link dự phòng Crack (Link Google drive): DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Đọc file readme đính kèm để cài đặt

Xem Thêm:  Download bộ Adobe CC 2021 Full for Mac OS

Related Posts

Leave a Comment