Download Navicat Premium For Mac 15.0.28

by admin

[ad_1]

Navicat Premium For Mac là công cụ quản lý cơ sở dữ liệu trên Mac, cho phép kết nối đồng thời với những cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, Postgres, SQLite cho Mac. ứng dụng tương thích với cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, SQL Azure, Oracle Cloud và Google Cloud. Bạn sở hữu thể nhanh chóng và dễ dàng xây dựng, quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu của bạn.

Truyền dữ liệu, đồng bộ hóa dữ liệu và đồng bộ hóa cấu trúc giúp bạn di chuyển dữ liệu của mình dễ dàng hơn và nhanh hơn với mức giá thấp hơn. Cung cấp những hướng dẫn chi tiết, từng bước để truyền dữ liệu qua những DBMS khác nhau. So sánh và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu với Đồng bộ hóa cấu trúc và dữ liệu. Thiết lập và triển khai những phép so sánh trong vài giây, đồng thời lấy tập lệnh chi tiết để chỉ định những thay đổi bạn muốn thực hiện.

Navicat Premium For Mac

Tính năng của Navicat Premium For Mac

  • Đồng bộ hóa dữ liệu và đồng bộ hóa cấu trúc.
  • So sánh và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu
  • Trình hướng dẫn Nhập để chuyển dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
  • Visual SQL Builder sẽ giúp bạn tạo, chỉnh sửa và chạy những câu lệnh SQL
  • Tạo, sửa đổi và quản lý tất cả những mục tiêu cơ sở dữ liệu
  • tư vấn nền tảng sử dụng Mac OS.
  • Thiết lập những kết nối an toàn thông qua SSH Tunneling và SSL đảm bảo mọi kết nối đều an toàn, ổn định và đáng tin cậy
Xem Thêm:  Download Red Giant Shooter Suite 13.một.15 (Win/Mac)

Yêu cầu hệ thống

  • Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina

Download Navicat Premium For Mac 15.0.28

Kích thước: 150 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

[ad_2]

Related Posts

Leave a Comment