Lập Trình

Download Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Với SQLite Expert Professional v5.3.5.475

một. SQLite Expert Professional Là Gì?

SQLite Expert Pro  là một công cụ mạnh được thiết kế để đơn thuần hóa sự phát triển của cơ sở dữ liệu SQLite. Đây là một công cụ quản trị và phát triển phong phú về SQLite được thiết kế để đạt được ý muốn nhu cầu của tất cả người sử dụng từ việc viết những truy vấn SQL đơn thuần tới việc phát triển những cơ sở dữ liệu phức tạp. Giao diện đồ họa tư vấn tất cả những tính năng SQLite.

Nó bao gồm một trình tạo truy vấn trực quan, một trình soạn thảo SQL với cú pháp được tô sáng và hoàn thành mã, bảng thị giác và thiết kế xem và khả năng nhập và xuất mạnh mẽ.

Sqlite-expert

Tính Năng SQLite Expert Professional:

 • Query Builder Visual SQL 
  • Xây dựng những truy vấn SQL phức tạp một cách dễ dàng.
  • Định dạng văn bản truy vấn SQL.
  • Phân tích cú pháp SQL mạnh mẽ
  • Trình soạn thảo SQL tăng với cú pháp được tô sáng và completion mã.
 • Khả năng tái cấu trúc mạnh mẽ 
  • Visual editor cho những cột bảng, những chỉ mục, những phím foreign, những trigger
  • Chỉnh lại bất kỳ bảng phức tạp nào mà ko làm mất dữ liệu.
 • Nhập/xuất dữ liệu
  • Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ADO, tệp CSV, SQL script hoặc SQLite.
  • Xuất dữ liệu sang tệp tin CSV, tập lệnh SQL, Excel hoặc SQLite.
  • Sao chép bảng giữa những cơ sở dữ liệu SQLite bằng cách sử dụng thao tác kéo và thả.
  • Xuất dữ liệu sang Excel qua khay nhớ tạm.
 • Chỉnh sửa dữ liệu
  • Chỉnh sửa dữ liệu trong dạng lưới bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa tại chỗ.
  • Trình biên tập hình ảnh hiện đang tư vấn định dạng ảnh JPEG, PNG, BMP, GIF và ICO.
 • những tính năng khác 
  • tư vấn đầy đủ Unicode.
  • tư vấn những cơ sở dữ liệu đính kèm
  • tư vấn phát triển thêm SQLite và những thư viện SQLite của bên thứ ba
  • tư vấn kịch bản Lua và Pascal.
Xem Thêm:  Download JetBrains PyCharm Professional 2019.một.3 – Lập trình Python

2. Download SQLite Expert Professional v5.3.5.475

TẢI VỀ v5.3.4[84 MB]

TẢI VỀ v5.3.5[43 MB]

 


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button