Download ứng dụng DevExpress Universal for .NET 19.một.3 – tư vấn Visual studio lập trình

by admin

một. DevExpress Universal for .NET 19.một.3 Là Gì?

Developer Express Inc được thành lập vào năm 1998 để cung cấp những thành phần với Delphi và C + + Builder và những thành phần NET. Tên của DevExpress đã nhanh chóng trở thành một trong những liên doanh hàng đầu và là nhà cung cấp những thành phần lập trình.

những thiết bị như thiết kế giao diện người tiêu dùng với đồ hoạ và những tính năng tuyệt vời và báo cáo tiên tiến, hoàn chỉnh và chính xác cho nhiều nền tảng máy tính để bàn và Mobile và sửa lỗi công cụ xem lại mã lỗi trong chương trình Visual Studio được cung cấp bởi bộ sưu tập này.

Devexpress-universal-for-net-19.1.3

Danh Sách Bao Gồm Một Bộ những Thành phần Devexpress Universal cho .NET

 • WinForms Controls
 • ASP.NET WebForms Controls
 • ASP.NET MVC Extensions
 • WPF Controls
 • Silverlight Controls
 • Reporting
 • Windows 8 XAML Controls
 • HTML JS Data Visualization Widgets
 • HTML JS Multi-Use Widgets
 • Data Visualization Dashboard
 • Report Server
 • eXpressApp Framework
 • TestCafé – Functional Web Testing
 • Coded UI Support for WinForms Controls
 • CodeRush
 • DevExtreme Mobile App Framework

Danh Sách Bao Gồm Một Bộ những Thành Phần Devexpress ++ Builder VCL for Delphi & C :

 • Office-Inspired
 • Reports & Analytics
 • Navigation & Layout
 • Data Editors
 • Utility and Multi-Use Controls
 • Controllers and Repository Control
Xem Thêm:  Download ứng dụng Aqua Data Studio 19.0.2.5 x64 – Quản lý cơ sở dữ liệu

Phần mềm DevExpress

những Phiên Bản Được tư vấn Devexpress Universal for .NET:

Framework :

IDE:

 • Visual Studio 2010
 • Visual Studio 2012
 • Visual Studio 2013
 • Visual Studio 2015-17

2. Download DevExpress Universal for .NET 19.một.3 – Link vận tốc Cao

TẢI VỀ  v17.2.3[471 MB]

TẢI VỀ  v18.một.3[481 MB]

TẢI VỀ  v18.một.4[482 MB]

TẢI VỀ  v18.một.5[483 MB]

TẢI VỀ  v18.một.6[483 MB

]TẢI VỀ  v19.một.3[452 MB]


Related Posts

Leave a Comment