Download ứng dụng Lập Trình JetBrains RubyMine v2019.một.2 Full Windows

by admin

một. JetBrains RubyMine 2019 Là Gì?

JetBrains RubyMine 2019 Là ứng dụng lập trình tạo cho bạn môi trường code Ruby toàn diện nhận biết những đặc điểm tiếng nói động. Nó cung cấp tư vấn mã hóa thông minh, tái cấu trúc mã thông minh và khả năng phân tích mã sâu.

Với cấu hình dự án dễ dàng, quản lý Ruby Gems tự động, tư vấn Rake và bảng điều khiển tích hợp, nó sở hữu mọi thứ mà nhà phát triển Ruby cần trong môi trường phát triển.

Môi trường lập trình tích hợp JetBrains RubyMine cũng được thiết kế để tạo ra sức mạnh tổng hợp và tính toàn vẹn lớn hơn trong IDE này.

Jetbrains-rubymine-2019

Tính Năng Của Môi Trường Lập Trình JetBrains RubyMine

 • Trình soạn thảo sách thông minh của Ruby
 • tư vấn khả năng tự động hoàn tất mã cho Ruby và những tiếng nói như HTML, CSS và JavaScript
 • Gỡ lỗi mã đồ họa và tăng
 • Kiểm tra toàn bộ mã Ruby và Rails của Ruby
 • Khả năng sửa đổi, xây dựng lại và tối ưu hóa mã ứng dụng mà ko thay đổi chức năng cốt lõi của nó (tái cấu trúc).
 • tư vấn mã hóa Zeus
 • sở hữu RSpec như là một khung phát triển theo hướng hành vi (BDD) cho Ruby
Xem Thêm:  Download Zend Studio 13.6.một Full x64 – ứng dụng lập trình PHP

2. Download JetBrains RubyMine 2019 – Link vận tốc Cao

TẢI VỀ v2.một [220 MB]

TẢI VỀ v3.4 [229 MB]

TẢI VỀ v2019.một.2 [220 MB]

3. Hướng Dẫn Cài Đặt JetBrains RubyMine 2019

 • Tắt ứng dụng diệt virus (dồn vào tắt cả Windows Defender)
 • Giải nén ứng dụng vừa download
 • Chạy Setup để cài đặt ứng dụng
 • Mở ứng dụng lên mua Evaluate for free
 • Trên thanh menu mua Help > Edit Custom VM Options
 • Thêm vào dòng cuối cùng
  • -javaagent:C:UsersIcongnghejetbrains-agent.jar (sau -javaagent là đường dẫn tới file jetbrains-agent.jar bạn phải sửa theo đúng trên máy tính của mình)
 • Save lại và khởi động lại ứng dụng
 • Tiếp tục mua Help > Register…
  • mua License server > điền vào http://jetbrains-license-server
  • Hoặc Activation code xem trong file text sở hữu key để điền vào

Chúc những Bạn Thành Công!


Related Posts

Leave a Comment