Học Office

Tin học văn phòng là công cụ vô cùng cơ bản và quan trọng cho bất kỳ ai làm việc công sở, giáo dục, học sinh, sinh viên, thư ký…v.v. đều biết Tin Học Văn Phòng nó quan trọng như thế nào. Ngày nay thì Hầu hết các công ty, doanh nghiệp, tổ chức đều yêu cầu ứng viên phải thành thạo tin học văn phòng khi ứng tuyển như là điều kiện kiên quyết. Thành thạo bộ 3 công cụ quyền lực nhất Word, Excel, Power Point bạn sẽ làm chủ mọi công việc văn phòng trên máy vi tính như soạn thảo các tài liệu, văn bản, hợp đồng, chứng từ văn phòng với Word. Lập các bảng kế toán, tiền lương, thu, chi, vẽ biểu đồ, số liệu,… với Excel và thiết kế ra các slide thuyết trình trong 5 phút với Power Point. Tổng hợp các kiến thức, kỹ năng tin học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các bộ công cụ Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Access.Tự học office theo hướng dẫn ngắn gọn hiệu quả nhất

Page 1 of 38 1 2 38

Recommended.

Trending.