Học Sketchup Online : Bài Thực Hành Số 2

by admin

một. mua Pull vẽ hình khối L

ve-nha-don-gian-sketchup

2. sử dụng line vẽ đường sóng mái : Lưu ý bắt điểm ở vị trí From Point

ve-nha-don-gian-sketchup

 

3. sử dụng lệnh mũi tên mua cạnh sóng vừa vẽ

 

ve-nha-don-gian-sketchup

3.một Di chuyển theo trục Z

ve-nha-don-gian-sketchup

 

4. Xoay mặt đế của chiếc nhà : sử dụng lệnh offset :

 

ve-nha-don-gian-sketchup

 

5. sử dụng lệnh pull : extruction tạo thành mái : ve-nha-don-gian-sketchup

 

6. sử dụng lệnh rectang vẽ 2 hình cửa đi và cửa sổ

 

ve-nha-don-gian-sketchup

7. sử dụng lệnh offset tạo ra những viền cửa sổ

 

ve-nha-don-gian-sketchup

8. sử dụng lệnh Pull > Extruction :

ve-nha-don-gian-sketchup

9. sử dụng chuột mua 3 cạnh của cửa :

ve-nha-don-gian-sketchup

10. sử dụng lệnh offset mua vào cạnh . Sau đó mua Pull tạo thành viền cửa ve-nha-don-gian-sketchup

11. sử dụng line vẽ đoạn nhỏ ở cạnh cửa tạo hình chữ nhật nhỏ

ve-nha-don-gian-sketchup

12. sử dụng lệnh pull > pick vào mặt vừa vẽ :

ve-nha-don-gian-sketchup

13. Cách một : mua revoid : tích vào cạnh của khối cần vẽ :

ve-nha-don-gian-sketchup

ve-nha-don-gian-sketchup

14. Cách 2 : sử dụng lệnh mũi tên mua những cạnh cần revoid :

ve-nha-don-gian-sketchup

14.một mua lệnh revoid : pick vào mặt cửa biên dạng cửa :

ve-nha-don-gian-sketchup

 

15. sử dụng line vẽ những đường song song với mái , tạo độ dày mái :

ve-nha-don-gian-sketchup

 

16. sử dụng lệnh pull : extruction vào : lúc hiện on face tick vào

 

ve-nha-don-gian-sketchup

Xem thêm: Vẽ nhà đơn thuần trong sketchup (Phần một).

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêm: Khóa học Sketchup rẻ nhất.


Xem Thêm:  Công Cụ DIM Trong Sketchup

Related Posts

Leave a Comment