Thủ Thuật

Hướng Dẫn Vẽ Cột, Dầm Trong Học Revit Architecture

Hướng dẫn vẽ cột, dầm trong revit.

– Vào architecture => column => structural column (hoặc lệnh tắt CL)

Load-thu-vien-revit

– Tạo cột bê tông cốt thép mới: vào load family => structural columns=>concrete =>(tậu biên dạng cột hình vuông)=> open. Cột sẽ được load vào dự án.¬¬

Load-thu-vien-revit

ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit

Vô thanh properties tậu edit type đê điều chỉnh cột. nhấn Duplicate để tạo cột mới (đặt tên cột theo ý muốn) sau đó điều chỉnh trong thanh Dimensions(b=200,h=200) đê điểu chỉnh kích thước của cột theo ý muốn.

ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit

8

– Lắp cột vào từng vị trí tên mặt bằng:
+ Vô thanh Modify điều chỉnh chiều cao của cột, tậu Height và MẶT BẰNG LẦU (mặt bằng để cột chạm tới)
ve-cot-dam-revit ve-cot-dam-revit
+ Click tậu vô những điểm cần để cột trên mặt bằng trệt.
ve-cot-dam-revit
– Vô view 3d để kiểm tra (clik vô biêu tượng ngôi nhà tên thanh công cụ)

ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
– Coppy cột đã vẽ ở trệt lên lầu một:Trở về “MẶT BẰNG TRỆT” quét tậu hết cột đã vẽ => nhấn tổ hợp phím Ctrl + C => vào thanh Modify => Paste => Aligned to Selected Levls => tậu “MẶT BẰNG LẦU một” (tầng muốn dán)=> nhấn OK.
ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
– Lên view “MẶT BẰNG LẦU” tậu và xóa những cột ko với. Sau đó vô view 3d kiểm tra.
ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit

Chi tiết tại : Học Revit Architecture
– Vì cao độ những tầng khác nhau nên những cột vừa được copy lên Lầu sẽ cần điều chỉnh về cao độ.
+ tậu hết những cột trên lầu: lưu ý: lúc mở view ở trên lầu sẽ thấy với một số cột tầng dưới vẫn nhìn thấy (là do chế độ của revit cho người sử dụng dễ nhìn thấy tầng dưới). Muốn tậu hết cột ở Lầu một cách dễ dàng phải tắt bỏ chế độ này, nếu ko những cột ở dưới sẽ bị tậu gộp vô. Để tắt chế độ vô bảng Properties tậu xuống dòng Underlay => tậu chế độ None=> Clik ra mặt bằng hoặc nút “Apply” chế độ sẽ tự động áp dụng.
ve-cot-dam-revit

Xem Thêm:  Chuyển File Revit Bằng Etransmit Add – In

ve-cot-dam-revit
+ Sau đó việc tậu hết cột ở trên lầu sẽ dễ dàng hơn bằng việc clik chuột phải vào một cột tậu Select All Instances => Visible in View(tậu tất cả mục tiêu trên view nhìn).
ve-cot-dam-revit
+ Thay đổi cao độ cua cột: Sai lúc đã tậu hết những cột trên lầu tiếp tục vô bảng Properties => Điều chỉnh ở dòng Top offset = 0
Lưu ý: với thể chỉnh cao độ và điêm bắt đầu và điểm kết thúc của cột ở những thanh thông tin này.

ve-cot-dam-revit
– Tạo vật liệu cho cột:
+Quét tậu hết cột cần tạo vật liệu => vô bảng Properties => tậu vào dấu ba chấm trên thanh Materials and .. => vô bảng vật liệu đê tạo một vật liệu mới.
ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
+ Click chuột vào hình cầu dưới góc trái cua bảng vật liệu tậu Create New Material. Sau đó đổi tên và hiệu chỉnh vật liệu mới tạo click chuột phải vào vật liệu mới tạo tậu rename => đổi tên theo ý muốn.
ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
+ Vào thanh Graphics => điều chỉnh hiểm thị vật liệu lúc cắt qua (Cut Pattern) => Dòng Pattern tậu Solid fill và dòng Color tậu màu Đen(tậu mầu sắc thích hợp) => Nhấn ok những bảng hiệu chỉnh đê vật liệu thây đổi.
ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
– Vào những mặt bằng để kiểm tra hệ cột vừa tạo.
ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
Chương VI: Hệ thống dầm kết cấu:
– Vào Stucture => Beam: Trên bảng thông tin sẽ chỉ với một loại dầm mặc định cua revit là dầm thép chữ I.
ve-cot-dam-revit
– tậu Load Family đê load dầm mới vào dự án => Structural Framing ( Trong thư mục Us Metric) => tậu Concrete ( để tậu dầm bê tông cốt thép)=> tậu biên dạng dầm là dầm hình chữ nhật => Nhấn ok đê dầm được Load vào dự án.
ve-cot-dam-revit

Xem Thêm:  Chỉnh đơn Vị Trong Revit | Kkhouse

ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
– Sau lúc dầm bê tông biên dạng hình chữ nhật được Load vào dự án nhấn Edit Type để tạo dầm mới và điều chỉnh => tậu Duplicate và đôi tên dầm như ý muốn => Diều chỉnh b=200,h=350 ( để điều chỉnh biên dạng dầm)=> Nhấn OK để tạo dầm với kích thước mới cho dự án.

ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
– Vào bảng Properties => Điều chỉnh y Offset Value = -50. x Offset Value =-50 (Điều chỉnh điểm đầu vào điêm cuối của dầm để hệ thống dầm kết cấu thấp xuống 50 mm so với phần nền hoàn thiện.). Sau đó sử dụng lệnh vẽ theo trên nhanh công cụ để tiến hành vẽ dầm ơ những vị trí.
ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
Lưu ý: lúc vẽ trên mặt bằng sẽ ko nhìn thấy dầm do dầm đã thấp xuống 50mm. để thấy dầm trên mặt bằng phải chỉnh view mặt bằng. Sau lúc vẽ song vô bảng Properties => tậu dưới dòng View Range => Edit => Bảng View Range hiện lên ( bảng này cho phép chỉnh cao độ mặt bằng cắt qua và khoảng nhìn của mặt bằng)=> Ở dòng View Depth tậu Offset = -500 => Nhấn ok sẽ thấy hệ thống dầm hiện ra (làm tương tự với những mặt bằng khác sẽ thấy dầm).
ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
– Diều chỉnh sai lệch của hệ thống dầm như ý muốn ta sẽ với hệ thống dầm (đà kiếng) của tầng trệt.
ve-cot-dam-revit
– tậu tất cả dầm ở Trệt sau đó sử dụng lệnh Ctrl + C và Paste(Aligned to Selected Levels) đê coppy hệ thống dầm đã vẽ lên Lầu. Sau đó vô 3d kiêm tra ta sẽ với hệ thống kết cấu như hình và vẽ thêm phần dầm ban công trên lầu.
ve-cot-dam-revit

Xem Thêm:  BIM LÀ GÌ? | Kkhouse

ve-cot-dam-revit
– Chinh vật liệu cho dầm: Click tậu hết dầm của dự án => Vô bảng Properties => tậu dòng Materials and ..=> tậu dấu 3 chấm sau đó vô bảng vật liệu tậu lại vật liệu Bê Tông Cốt Thép đã tạo ở phần cột (dầm giống vật liệu với cột) => Nhấn Ok để kết thúc bôi vật liệu cho những cột
ve-cot-dam-revit

ve-cot-dam-revit
– Hoàn thành hệ thống dầm sàn của mô hình. Còn hệ thống dầm mái là hệ thống tương đối phức tạp nhưng cũng với thê vẽ bằng dầm và điều chỉnh cao độ điểm đầu và điểm cuối của dầm như ý muốn.

Xem thêm: Hướng dẫn vẽ tường và sàn nhà trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

Related Articles

Back to top button