Giáo Trình Sketchup

Lệnh Copy Trong Sketchup | Kkhouse

Lệnh COPY trong Sketchup được tích hợp trong lệnh MOVE (di chuyển mục tiêu).

  • Cách để chuyển từ lệnh MOVE sang lệnh COPY: Sau lúc đã mua lệnh Move (một) (phím tắt M), người sử dụng nhấn phím Ctrl để chuyển thành lệnh COPY (2). (Hình một)lenh-copy-trong-sketchup_1
  • Cách sử dụng lệnh COPY trong Sketchup

Bước một: mua mục tiêu muốn COPY (a)/ mua điểm gốc của mục tiêu muốn COPY (b)/ Di chuyển mục tiêu tới vị trí mong muốn, hoặc nhập khoảng cách muốn Copy mục tiêu vào (c)/Enter kết thúc lệnh. (Hình 2)lenh-copy-trong-sketchup_2

Bước 2:  Copy thành nhiều mục tiêu: (Hình 3)

mua mục tiêu muốn COPY (a)/mua điểm gốc của mục tiêu muốn COPY (b)/ Nhập khoảng cách vào (c)/ Enter/ Nhập “nx” vào (c) – n là số lượng mục tiêu muốn copy và x là chữ “x” trên bàn phím./ Enter kết thúc lệnh.lenh-copy-trong-sketchup_3

Xem thêm: Bắt điểm trong Sketchup.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêm: Khóa học Sketchup rẻ nhất.

 


Xem Thêm:  Cách chỉnh ánh sáng mặt trời trong Sketchup

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button