Thủ Thuật

Sử dụng Microsoft Publisher để tạo ấn phầm, tạp chí

3/18/2020


Share on Facebook


Share on Facebook

image 20200318112424 1

Publisher là một ứng dụng phát hành trên máy tính, trợ giúp bạn tạo ra những ấn bản với nội dung hình ảnh phong phú và trông thật nhiều năm kinh nghiệm.

Với Publisher trên PC, bạn với thể:

 • sắp xếp nội dung để in hoặc phát hành trực tuyến trong nhiều mẫu được thiết kế sẵn.
 • Tạo những mục đơn thuần như thiệp chúc mừng và nhãn.
 • Tạo những dự án như niên giám, danh mục và bản tin email nhiều năm kinh nghiệm.

Tạo bằng mẫu

 1. Mở Publisher.

Nếu bạn đã ở trong Publisher, hãy tìm File > New.

 1. tìm hoặc tìm kiếm một mẫu:

  • tìm FEATURED.
  • tìm BUILT-IN, rồi tìm một mẫu.
  • Tìm kiếm mẫu bằng:
   • Search for online templates image 20200318112452 6 hoặc
   • Suggested searches.
 2. Chọn Create.

image 20200318112452 7

Thêm hộp văn bản

 1. tìm Home > Draw Text Box.
 2. Kéo con trỏ hình chữ thập để vẽ hộp văn bản.
 3. Nhập văn bản vào hộp văn bản.

Nếu văn bản tràn ra ngoài hộp văn bản, hãy làm cho hộp văn bản to ra hoặc liên kết với một hộp văn bản khác.

image 20200318112452 8

Chèn ảnh

Bạn với thể chèn ảnh từ máy tính hoặc chèn ảnh trực tuyến từ OneDrive hoặc web.

 1. tìm Insert > Pictures hoặc Insert > Online Pictures
 2. Tìm ảnh bạn muốn và tìm.
 3. tìm Insert.

image 20200318112452 9

 

Xem Thêm:  Cách tạo usb boot/ HDD BOOT bằng cách ghost cực nhanh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button