Thư Viện Cửa Revit – Hướng Dẫn Tạo Family Cửa Revit.

by admin

Video clip hướng dẫn vẽ thư viện cửa revit.

Download thư viện cửa revit tại đây:

https://www.fshare.vn/file/QEHY38OGWWLZ

 TẠO FAMILY CỬA 2D & 3D.

Bước một: sắm New -> Family -> Metric Door.

thu-vien-cua-revit

 • Xóa những ký hiệu ko cần thiết.

thu-vien-cua-revit

 • Chỉnh bề rộng cửa cho phù hợp.

Vd: Vẽ cửa với kích thước width = 1200 mm.

thu-vien-cua-revit

Bước 2: Tạo kí hiệu cửa 2D

 • sắm Annotate -> Symbolic Line thu-vien-cua-revit-> sắm những kiểu vẽ

thu-vien-cua-revit

thu-vien-cua-revit

 • Xoay mục tiêu vừa vẽ về đúng vị trí.

thu-vien-cua-revit

 • Khóa mục tiêu với trục
 • Vẽ thêm cung tròn cửa.

thu-vien-cua-revit

 • sử dụng thu-vien-cua-revit vẽ đối xứng mục tiêu vừa vẽ.

thu-vien-cua-revit

 • Định dạng nét cửa.
 • Vào thẻ View sắm Visibility/ Graphics thu-vien-cua-revit
 • Xuất hiện hộp thoại.

thu-vien-cua-revit

 • sắm Object styles -> Hiện hộp thoại.

thu-vien-cua-revit

 • Tại Grid Head sắm New -> tạo tên dường nét.

thu-vien-cua-revit

 • sắm mục tiêu cần chỉnh nét ->

thu-vien-cua-revit

-> sắm nét cần chỉnh

thu-vien-cua-revit

Bước 3: Vẽ thanh nẹp trong khung nhìn 3D.

 • sắm Create -> Extrusion -> Sweep.
 • Vẽ kích thước nẹp theo kích thước cho trước.

thu-vien-cua-revit

thu-vien-cua-revit

 • Vẽ khung kính cho cửa

+ sắm Create -> Extrusion.

thu-vien-cua-revit

 • Vào mặt đứng kéo mục tiêu về đúng vị trí.

thu-vien-cua-revit

thu-vien-cua-revit

Bước 4: Tạo tham số cho những mục tiêu.

 • sắm Family Types

thu-vien-cua-revit

 • sắm New Parameter thu-vien-cua-revit.

+ Đặt tên tham số thu-vien-cua-revit -> ok

+ Tại Dimensions chỉnh Value = 600-> ok.

thu-vien-cua-revit

– Dim mục tiêu cần gắn tham số.

thu-vien-cua-revit

 • Gắn tham số kích thước vừa dim

thu-vien-cua-revit

thu-vien-cua-revit

 • Tiếp tục thước hiện với những mục tiêu còn lại.

thu-vien-cua-revit

 • Bạn với thể thay đổi kích thước cửa tùy thích lúc gắn tham sốcho thư viện cửa revit
Xem Thêm:  Hướng Dẫn Tạo Family Trong Revit

Xem thêm: Hướng dẫn tạo family trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.


Related Posts

Leave a Comment