Thủ Thuật

Thư Viện Nội Thất Revit

 

ve-model-in-place-revit

Place a Component : Load mục tiêu với sẵn trong thư viện.
Model In- Place : Vẽ thêm mục tiêu vào công trình.

ve-model-in-place-revit

Danh mục family để thống kê :

ve-model-in-place-revit

Extrusion : vẽ khối với một biên dạng

Blend : vẽ khối 2 biên dạng

Revolve : vẽ khối một biên dạng và xoay quanh một trục

Sweep : vẽ một biên dạng và một đường dẫn

những dạng Void Forms : Vẽ những biên dạng khối rỗng cắt khối đặc

Ví dụ vẽ một bàn với bình hoa trong  thư viện nội thất revit :

B1 : Tạo thư viện mới

ve-model-in-place-revit

B2 :tìm templete Furniture

ve-model-in-place-revit

B3 :xuống mặt bằng

ve-model-in-place-revit

B4 :tìm khối Extruction

ve-model-in-place-revit

B5:tìm rectang

ve-model-in-place-revit

B6:vẽ hình chứ nhật 800 x1200

ve-model-in-place-revit

B7 tìm finish

ve-model-in-place-revit

B8 : lên mặt đứng

ve-model-in-place-revit

B9 : kéo điểm hình tam giác di chuyển khối

ve-model-in-place-revit

B10 : xuống mặt bằng

ve-model-in-place-revit

B11 : tìm extrusion

ve-model-in-place-revit

B12 : tìm rectang

ve-model-in-place-revit

B13 :

ve-model-in-place-revit

B14

ve-model-in-place-revit

B15

ve-model-in-place-revit

B16

ve-model-in-place-revit

B17

ve-model-in-place-revit

B18

ve-model-in-place-revit

B19

ve-model-in-place-revit

B20

ve-model-in-place-revit

B21

ve-model-in-place-revit

B22

ve-model-in-place-revit

B23

ve-model-in-place-revit

B24

ve-model-in-place-revit

B25

ve-model-in-place-revit

B26

ve-model-in-place-revit

B27

ve-model-in-place-revit

B28

ve-model-in-place-revit

B29

ve-model-in-place-revit

B30

ve-model-in-place-revit

B31

ve-model-in-place-revit

B32

ve-model-in-place-revit

B33

ve-model-in-place-revit

B34

ve-model-in-place-revit

B35

ve-model-in-place-revit

B36

ve-model-in-place-revit

B37

ve-model-in-place-revit

B38

ve-model-in-place-revit

B39: VẼ REVOLVE ( KHỐI 3 )

ve-model-in-place-revit

B40

ve-model-in-place-revit

B41

ve-model-in-place-revit

B42: NHẤN TABS

ve-model-in-place-revit

B43

ve-model-in-place-revit

B44

ve-model-in-place-revit

B45 : vẽ biên djang lọ hoa

ve-model-in-place-revit

B46 : tìm axis – trục xoay quanh

ve-model-in-place-revit

B47 vẽ đường xoay quanh trục

ve-model-in-place-revit

B48 : tìm finish hoàn thiện khối

ve-model-in-place-revit

B49  Vẽ Đường dẫn biên dạng ( KHỐI 4 )

ve-model-in-place-revit

B50: tìm pick path

ve-model-in-place-revit

B51 tìm vào biên dạng

ve-model-in-place-revit

B52 tìm finish

ve-model-in-place-revit

B53 : tìm edit biên dạng

ve-model-in-place-revit

B54 tìm viewer để hiển thị mặt phẳng vuông góc làm việc

ve-model-in-place-revit

B55 : tạo biên dạng profile

ve-model-in-place-revit

B56 : hoàn thiện thư viện nội thất revit

ve-model-in-place-revit

 

BÀI TẬP GHẾ :

ve-model-in-place-revit

Mở tệp mới:

Xem Thêm:  Dynamo Revit Là Gì |

ve-model-in-place-revit

Mở file : Metric Furniture

ve-model-in-place-revit

tìm extrusion :

ve-model-in-place-revit

Chúng ta vẽ đế của ghế trước :

tìm kí hiệu hình tròn:

ve-model-in-place-revit

Vẽ hình tròn 200 .

ve-model-in-place-revit

ve-model-in-place-revit

Vẽ tiếp Blend :

ve-model-in-place-revit

tìm mặt phẳng làm việc :

ve-model-in-place-revit

Vẽ lại bán kính 200

ve-model-in-place-revit

tìm edit top :

ve-model-in-place-revit

tìm tiếp hình tròn :

Vẽ tiếp bán kính 30 :

ve-model-in-place-revit

tìm Finish

ve-model-in-place-revit

tìm front, chỉnh lại khóa vào những ref.. :

ve-model-in-place-revit

Vẽ thêm trụ bán kính 30mm.

  1. tìm extrustion
  2. tìm hình tròn vẽ tiếp bán kính 30mm
  3. Xong tìm finish
  4. tìm front vẽ thêm reflane

Đặt thêm tham số kích thước : ‘ trụ 30”

ve-model-in-place-revit

  1. Điều chỉnh lại ở front, Khóa reflane :

ve-model-in-place-revit

     6. Vẽ tiếp Extrustion :

ve-model-in-place-revit

     7. tìm front chỉnh kích thước

ve-model-in-place-revit :

 

Thêm tham biến :

ve-model-in-place-revit

  1. Xuống lại mặt bằng :

tìm đường ref..

ve-model-in-place-revit

Vẽ lần lược những ref…tìm những ref rồi đặt tên :

ve-model-in-place-revit

  1. Tiếp tục tìm front :

tìm extrustion

ve-model-in-place-revit

  1. Vẽ biên dạng mặt ghế :

ve-model-in-place-revit

tìm mặt bằng , chỉnh lại cho phù hợp :

ve-model-in-place-revit

tìm left :

tìm void :

ve-model-in-place-revit

 

tìm vẽ biên dạng theo hình

ve-model-in-place-revit

tìm Cut 2 hình khối với nhau. Ta được :

ve-model-in-place-revit

Tiếp tục vẽ thanh sắt đứng .

tìm lại mặt Left, tìm Sweep.

ve-model-in-place-revit

tìm sketch path.

ve-model-in-place-revit

Vẽ biên dạng như hình :

ve-model-in-place-revit

Vẽ biên dạng đường dẫn :

tìm  front

tìm ve-model-in-place-revit

tìm finish :

ve-model-in-place-revit

Vẽ tiếp ref chéo :

ve-model-in-place-revit

Đặt tên đường này là “ chéo “

tìm mặt phẳng làm việc :

tìm :

ve-model-in-place-revit

 

tìm show ta được mặt phẳng làm việc vuông góc với mặt phẳng .

ve-model-in-place-revit

tìm tiếp Sweep:

ve-model-in-place-revit

Vẽ tiếp biên dạng chữ nhật

ve-model-in-place-revit

tìm edit project

Vẽ bán kính 5mm

ve-model-in-place-revit

  1. Xong bước hoàn thành ghế xoay :

Xem Thêm:  sở hữu Gì Mới Trong Revit Architecture 2019 ? Tính Năng Hoàn Toàn Mới

ve-model-in-place-revit

  1. ỐP VẬT LIỆU CHO GHẾ :

ve-model-in-place-revit

Thêm vật liệu nữa :

ve-model-in-place-revit

tìm mục tiêu mặt ghế rồi tìm vào vật liệu :

ve-model-in-place-revit

Sau đó tìm tiếp lần lượt những vật liệu khác :

ve-model-in-place-revit

Load vào thử một dự án :

Đổi tên vật liệu :

Bật chế độ vật liệu, ta được :

ve-model-in-place-revit

Thư viện nội thất revit từ Model in Place

DOWNLOAD THƯ VIỆN : Thiết bị vệ sinh ToTo,  Thư Viện vệ sinh 2dThư Viện vệ sinh 2d  (tt), Thư Viện bếpThiết bị bếp  Tủ, kệ bếp

 

Xem thêm: Hướng dẫn vẽ mái trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

Related Articles

Back to top button