Thực Hành Vẽ Nhà Trong Sketchup (Phần một)

by admin

Bước một : tậu lệnh rectang tiêu dùng bút vẽ hình chữ nhật :

1

 

Bước 2 : tiêu dùng lệnh pull : extruction bề mặt lên

2

 

Bước 3 : tiêu dùng lệnh line vẽ điểm midpoint một đường thẳng nằm giữa :

3

Bước 4 : tậu lệnh mũi tên nhấp vài đường vừa vẽ :

4

Bước 5 : tậu lệnh move di chuyển đường thẳng vừa vẽ lúc hiện On blue Axis (theo
trục Z

5

Bước 6 : tậu lệnh line vẽ đường thẳng trên cạnh của mái :
Lưu ý đường thứ 2 vẽ tới lúc bắt điểm From point : Sẽ song song với cạnh thứ nhất thì giới hạn
lại :

6

Bước 7 : tậu lệnh pull extruction

7

Bước 8 : extruction mặt còn lại sao cho khối di chuyển bvafo khoản giữa mái :

8

Bước 9 : tậu gôm xóa 2 đường line :

9

Bước 10 : tiêu dùng rectang vẽ 2 hình chữ nhật của 2 bậc cấp :

 

10

10.1

Bước 11 : tiêu dùng lệnh Pull Extrusction khối

11

Bước 12 : tiêu dùng rectangule : vẽ hình chữ nhật cửa đi và cửa sổ :

12

Bước 13 : tiêu dùng lệnh Pull để extruction cửa :

học sketchup

Xem thêm: Vẽ nhà đơn thuần trong sketchup (Phần 2).

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêm: Khóa học Sketchup rẻ nhất.


Xem Thêm:  Cách Render Sketchup đẹp | Kkhouse

Related Posts

Leave a Comment